Tahran Eğitim Müşavirliği

Özel Öğrencilik İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Özel Öğrencilik İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

1.    Özel öğrencilik nedir?


Yurt dışında üniversite öğrenimi gören veya lise mezunu olup dil öğrenimi gören ve resmi burslu olmayan öğrencilere özel öğrenci denilmektedir. Özel öğrencilerin askerlik erteleme ve pasaport uzatma işlemlerini yaptırabilmeleri için önce özel öğrenci dosyası açtırmaları 1416 sayılı yasaya göre zorunludur.

 

 

2.    Özel öğrenci dosyası açtırmazsam ne olur?
Örneğin; İran'dayken pasaport uzatmanız gerekirse veya askerliğinizi ertelemeniz gerekirse bunu yapamazsınız.

  

3.     Dosya açtırma başvurusunu nereye yapabilirim? 


Müşavirliğimize elden başvurabilirsiniz. 

 

4.     Başvuruyu ne zaman yapmalıyım? 


Herhangi bir mağduriyet yaşamamanız için başvuruyu Ekim ayının başında yapmalısınız, eğer Ekim ayı başında yapamamışsanız en kısa zamanda yaptırmalısınız.

 

5.    Başvuruyu yaptığım an dosyam açılmış sayılır mı? 


Hayır. Öğrenciliğiniz, adınıza özel öğrenci Tanıma Fişi düzenlendikten sonra tanınmış sayılır. Özel öğrenci Tanıma Fişinizi şahsen müşavirliğimizden teslim alabilirsiniz.

   

6.    Öğrenciliğimi kim tanıyor? 


Eğitim Müşavirliğimiz tanıyor. 

  

7.Öğrenci tanıma fişim elime geçtiğinde ne yapmalıyım? 


Belgenizi saklamalı ve belgede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmelisiniz.

 

8.Dosyam açılınca ne yapmalıyım? 


Dosyanızı işler durumda tutmanız gereklidir. Bu nedenle her okul dönemi başında güncel belgelerinizi Müşavirliğimize teslim etmeniz gerekmektedir. Dosyasını güncellemeyen öğrencilerin dosyaları kapatılacak ve askerlik şubelerine konuyla ilgili bilgi verilecektir.

  

9.Dosyamın açılmasının pratik yararları nelerdir? 


Dosya açtırdığınız ve her altı ayda bir yeni döneme kayıt belgenizi ve yılsonlarında da transkriptlerinizi gönderdiğiniz takdirde; öğrenim seviyeniz için verilen yasal süre veya yaş sonuna kadar, askerlik tecil ve tehir işlemleriniz başvurunuz üzerine her yıl Müşavirliğimiz tarafından yaptırılmaktadır. Ayrıca gerekiyorsa, pasaport sürenizi konsolosluğumuz kanalıyla uzatabilmeniz için Özel Öğrenci Tanıma Fişi´ne sahip olmalısınız. 

 

10.Pasaport süremi nasıl uzattırabilirim?


Müşavirliğimizden alacağınız Özel Öğrenci Tanıma Fişi ile birlikte Konsolosluğumuza başvurunuz. Müşavirliğimize kesinlikle pasaportunuzu göndermeyiniz.  

 

  

 

11. Öğrenci dosyam açık. Askerliğim tecil mi, tehir mi edilecek?

 

Ön lisans ve Lisans eğitimi görüyor iseniz TECİL, lisansüstü eğitim görüyor iseniz SEVK TEHİR UZATIMI yapılacak.

 

TECİL:

Ön Lisans veya Lisans seviyesinde öğrenim görmekte iseniz her öğretim yılı başında, Temmuz, Ağustos veya Eylül aylarında Müşavirliğimize bir dilekçe ile başvurarak askerliğinizin tecil ettirilmesini isteyiniz. Dilekçenizle beraber öğrenim gördüğünüz okuldan alacağınız yeni döneme kayıt belgesi ile bitirdiğiniz yılın notlarını gönderiniz. Bunun üzerine Müşavirliğimizce düzenlenen Askerlik Tecil Belgesi, Türkiye'deki askerlik şubenize gönderilecektir.

 

SEVK TEHİR UZATIMI: Master/Doktora derecenizi verilen süre içerisinde alamayacaksanız, sevk tehir sürenizin bitiminden en az iki ay önce Müşavirliğimize bir dilekçe ve öğrenim gördüğünüz dal, derece ve bu dereceye başlama tarihinizi ve tamgün öğrenci olduğunuzu belgeleyen, bu dereceyi almakta gecikme sebeplerini ve dereceyi alacağınız tahmini tarihi bildiren resmi bir okul yazısı ile Müşavirliğimize başvurarak sevk tehir uzatımı isteyiniz. 

 

12.Öğrenci dosyam açık. Lisans eğitimimi tamamladım. Lisansüstü eğitime başladım/başlıyorum. Dosyamın devamı için ne yapmalıyım? 

 

Master/Doktora eğitimine tamgün öğrenci olarak kabul edildiğinize veya eğitiminizi tamgün olarak sürdürdüğünüze dair okul yazısının aslı, Askerlik kararınız ve yükseköğretim diplomanızın denkliği ile birlikte Müşavirliğimize elden teslim ediniz.

 

 

13.Önlisans/Lisans/Master/Doktora diplomamın denkliğini nerede yaptırabilirim? 

 


Yükseköğretim diplomalarının denkliği sadece Türkiye'de ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tanıma ve Denklik Hizmetleri daire Başkanlığı tarafindan yapılmaktadır.   
Telefon:  + 90.312.298.7142
Faks: + 90.312.266.5060 
E-posta: denklik@yok.gov.tr
Adres: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent / ANKARA

 

14. Kimlerin, hangi durumlarda öğrencilikle ilişiği kesilir?


- Lisans öğrenimi görenlerin 29, lisansüstü öğrenim görenlerin 35 yaşını doldurdukları yılın sonunda, 
- öğrenimini tamamlayanların, 
- İki yıl üst üste başarısız duruma düşenlerin, 
- öğrenimi bırakanların, 
- öğrenime devam etmeyenlerin, 
- öğrenim durumunu belgelendirmeyenlerin, 
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veya öğrencilik onur ve saygınlığını kıracak harekette bulunanların, 
- Mevzuata göre ülke için zararlı sayılan fiil ve hareketlerde bulunan veya bu çeşit faaliyetlere katıldıkları belirlenenlerin, 
- öğrenim gördüğü kurumun kurallarına aykırı hareketinden dolayı öğrenim kurumuyla ilişiği kesilenlerin, 
- Bölgesinde bulunduğu müşavirliğin, ataşeliğin veya konsolosluğun talimatını dinlememekte ısrar edenlerin , 
- öğrencilik dışında bir işle meşgul olanların (Askeralma Yönergesi, İlgili yönetmelik). İlişikleri kesilir.

 

 

15. Kimlerin öğrenciliği tanınmaz?


- Öğrenim görülecek ülkece tanınmamış olan kurumlarda öğrenim görenlerin, 
- Açık yükseköğretim yapan veya devam zorunluluğu bulunmayan kurumlara kayıtlı olanların, 
- Askerlikleri ertelenemediğinden, askerliğini yapmamış olanlardan bitirdikleri öğrenim seviyesi ile aynı veya daha alt seviyede bir öğrenim görmek isteyenlerin (Askerealma Yönergesi).

 

   16. Askerliği uzatmak için illa dil öğrenimi görmek veya üniversite öğrenimi görmek mi gerekiyor? Mesela bilgisayar eğitimi görüp askerliğimizi uzatabilir miyiz? 


Lisans, Yükseklisans veya Doktora eğitiminizle askerliği erteletmeniz mümkündür, ancak bilgisayar vesaire kurslarla mümkün değildir. Dil eğitimi ise Fakülte öğreniminizin (esas öğreniminiz) dili için gereklilik arz ediyorsa ve fakülte öğreniminiz için dil öğreni oluyorsanız o zaman dil öğreniminden dolayı askerliğinizi tecil ettirebilirsiniz. Sadece dil öğrenmek için herhangi bir kursa veya kuruma kayıt yaparak askerliğinizi erteletemezsiniz.

 

17. Dil eğitimi ile askerliğimi ne kadar erteleyebilirim? 


Dil eğitimi alırken en fazla 12+6 olmak üzere toplam 18 ay erteleme yapılabilir. Bu süre hesaplanırken dil eğitiminize başladığınız tarihi dikkate alınır. Dil okuluna başlarken 12 aylık erteleme yapılır. 12 ay sonunda halen dil okulunda kaydınızın devam ediyorsa 6 daha uzatma yapılır. En çok toplam 18 ay uzatma yapabilirsiniz. Bundan sonra lisans ya da yüksek lisans eğitimine başlamanız gerekir. Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehir Yönetmeliği 12. maddesi 1.fıkrası (ç) bendine göre;"Yurt içi veya yurt dışında lisansüstü öğrenim için bilimsel hazırlık veya yabancı dil eğitimi alması ilgili üniversite yönetmeliğinde zorunlu olan yükümlülerin sevkleri, tabi oldukları kanun ve yönetmeliklerinde belirtilen süreler kadar tehir edilebilir. Bir lisansüstü eğitim amacına yönelik olmayan, tamamen yükümlünün kendi isteğine bağlı olarak yurt içinde veya yurt dışında yapılan özel dil eğitimlerinden dolayı, sevk tehiri işlemi yapılmaz."

 

  

18. Özel öğrencilik tanıma fişi elime ulaştı. Bu durumda başvurum askerlik şubeme iletildi mi yoksa benim ayrıca burada askerlik erteleme işlemi için başvurmam gerekiyor mu? 

 

Askerliğinizin ertelenmesi için gerekli belge askerlik şubenize gönderilmiştir. Herhangi bir işlem yapmak zorunda değilsiniz. 

 

19. Öğrenimimi tamamlayınca ne yapmalıyım? 

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

20. Öğrenimimi tamamlamadan okuldan ayrılırsam ne yapmalıyım? 


Detaylı bilgi için tıklayınız.

21. İşçi statüsüne geçiyorum / geçtim. Ne yapmalıyım? 


Detaylı bilgi için tıklayınız.

   

22. Bakaya durumdayım. Ne yapmalıyım?

 

 
Detaylı bilgi için tıklayınız.

No 337 Ferdowsi Ave. Istanbul Cross P.O. Box 1144643463 Tehran / İran - 982135951100

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.